Pre predajcov

Milý predajca!

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude žiadateľom zaslané najneskôr do 15.3.2019.  Ďalšie inštrukcie budú prijatým žiadateľom zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí.

Prihlasovanie bolo ukončené 1.3.2019