Možnosti ubytovania počas festivalu zabudnutých remesiel

Stanový tábor pri hrade Červený Kameň

K dispozícii je vyhradené stanové miesto pre návštevníkov Festivalu zabudnutých remesiel. Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníkom bude umožnené stanovať počas noci z 29. 6. na 30. 6. 2019. V stanovom mestečku sú k dispozícii odpadkové koše a mobilné toalety.

Všetci stanujúci sú povinní sa riadiť prevádzkovým poriadkom stanového mestečka TU

 

Kontakty na penzióny v blízkom okolý hradu Červený Kameň

Penzión ASTRA Častá +421 (0) 903 200 830

Penzión EMA 0907 113 006

Ubytovanie – Tenisové kurty 0907 228 102

Penzión RED ROCK 55 0903/212 671

Penzión pod Červeným Kameňom 0905 531 702

Pod Červeným Kameňom 0904 465 495